Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningenEindhoven

HuurwoningenEindhoven is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningenEindhoven, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningenEindhoven zijn verbonden. HuurwoningenEindhoven is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningenEindhoven beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningenEindhoven is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningenEindhoven worden aangeboden. HuurwoningenEindhoven garandeert niet dat de op HuurwoningenEindhoven aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningenEindhoven garandeert ook niet dat de op HuurwoningenEindhoven aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningenEindhoven garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningenEindhoven hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningenEindhoven is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningenEindhoven. U vrijwaart HuurwoningenEindhoven voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningenEindhoven.